ENEL – Archivio generale di Firenze – Studi, confronti di costri, collaudi, inventari

 

ENEL – Archivio generale di Firenze – Studi, confronti di costri, collaudi, inventari

1963-1979
ENEL – Compartimento di Firenze
27
N/A
N/A
N/A
Elettricità
N/A
N/A

ENEL Compartimento Firenze
Via Filippo Corridoni 35/A – 50134, Firenze (FI) Italia
N/A
N/A
N/A
Produzione e distribuzione energia elettrica
N/A

N/A


Archivi Link